-

Arbeidsongeval: zonder bewijs geen boete

Deze aardige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 november 2015 illustreert maar weer eens het belang van de bewijslast. Wat was er aan de hand? Er heeft zich een arbeidsongeval voorgedaan met een tractor waarbij een medewerker van een gemeente met zijn been bekneld is geraakt tussen het achterwiel van de tractor en de grond. De medewerker is in het ziekenhuis opgenomen. Na onderzoek concludeert de Inspectie SZW dat bij de werkzaamheden gevaar van kanteling of omslaan bestond waardoor de bestuurder bekneld zou kunnen raken tussen de tractor en de grond. Door geen veiligheidsgordel o.i.d. te installeren om de bestuurder tegen te houden zou de gemeente het Arbobesluit hebben overtreden. Volgt een boete van EUR 36.000.

De gemeente laat het er niet bij zitten en in beroep oordeelt de Afdeling dat de overtreding niet is bewezen. Tussen partijen is niet in geschil dat artikel 7:17a, vierde lid, van het Arbobesluit pas is overtreden als er een kans bestaat dat de tractor bij de betreffende of gegeven werkzaamheden kantelt. Indien deze kans nihil is, is artikel 7:17a, vierde lid, van het Arbobesluit niet overtreden. Derhalve dient beoordeeld te worden of in dit geval een kans bestond dat de tractor op sportpark ’t Cranevelt zou kantelen bij de werkzaamheden waarvoor deze werd gebruikt. De rechter toetst dit zonder terughoudendheid. Het begrip kantelen is niet gedefinieerd in het Arbobesluit. Voor de uitleg van dit begrip dient aansluiting te worden gezocht bij de betekenis die daaraan in het normale spraakgebruik wordt gegeven. In het normale spraakgebruik betekent kantelen van een object het naar één kant omvallen of omslaan van het object. Het standpunt van de minister ter zitting dat ook het louter overhellen zonder omslaan kan worden aangemerkt als kantelen, volgt de Afdeling niet. De tractor werd in dit geval gebruikt op een sportpark dat bestond uit een geëgaliseerd terrein waarbij uitsluitend de aanwezige - naar ter zitting is vastgesteld: lage - stoepranden als relevante obstakels kunnen worden beschouwd. Hierbij bestond geen gevaar voor kantelen. Derhalve is niet komen vast te staan dat een overtreding is begaan. De boete sneuvelt.

Toont maar weer eens aan dat het loont om kritisch te blijven en waar nodig in bezwaar c.q. beroep te gaan.