Copyright

Deze website alsmede de inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van Ted Legal. Gedeelten van deze website mogen worden gereproduceerd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, en/of gebruik voor commerciële doeleinden, ongeacht middels welk medium, is de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Ted Legal vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(ën) over te nemen.